Ściągnij zClient.dll:

Plik:zClient.dll
Rozmiar pliku:475.50K
md5 hash:93d866899946e430ceb8db7169236f06
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:01.12.2014
Widoki strony:20,468
Ściągnij zClient.dll (475.50K) →

Jeśli masz błąd związany z zClient.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować zClient.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 zClient.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] zClient.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

zClient.dll zlib1.dll zlibwapi.dll ZLib.dll Zip.dll zkemsdk.dll ZIPFLDR.dll zbotcz.dll zoom.dll ZGDI.dll ZDRx.dll ZCorem.dll ZedGraph.dll ZIMFDRV.dll zIMF.dll zerogs.dll ZD51145.dll z4pjdq-n.dll zb1ohfih.dll ZD50149.dll zb3ha0gu.dll z0fwz1eh.dll zerospu2.dll z2pbgsdb.dll ZALSDKCore.dll ZbCoreManagers.dll zimfprnt.dll zerovr12.dll zeeverm.dll zgmprxy.dll