Ściągnij vcomp100.dll:

Plik:vcomp100.dll
Rozmiar pliku:55.83K
md5 hash:7c2cf8ea95fec1b3c772cf77fa807ad6
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:11.06.2011
Widoki strony:44,213
Ściągnij vcomp100.dll (55.83K) →

Jeśli masz błąd związany z vcomp100.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować vcomp100.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 vcomp100.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] vcomp100.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

vcruntime140.dll vcomp140.dll vcomp100.dll VpshellRes.dll vox.dll vcomp120.dll VMix.dll vcomp110.dll VBE7INTL.dll VBE7.dll vmnetBridge.dll VERSION.dll VBE6.dll VBoxDDU.dll VBoxRT.dll V0520Pin.dll Vba6.dll vapor_api.dll VulcanControl.dll VAN.dll vccorlib120.dll vb6stkit.dll var_conv.dll V0420Pin.dll valve_avi.dll vaiec.dll vafxu.dll V3Hunt.dll v_ezyk_z.dll v-8vpqcx.dll