Ściągnij unarc.dll:

Plik:unarc.dll
Rozmiar pliku:299.50K
md5 hash:c17e199425d3666aac748d8eaf71c8e5
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:07.07.2012
Widoki strony:28,579
Ściągnij unarc.dll (299.50K) →

Jeśli masz błąd związany z unarc.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować unarc.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 unarc.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] unarc.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

unarc.dll ucrtbase.dll uplay_r1_loader.dll uplay_r1.dll UXTHEME.dll ukhook40.dll USP10.dll ubiorbitapi_r2_loader.dll USERENV.dll uxcore.dll URLMON.dll ufmanager.dll USERDATA.dll u212com.dll u2fpdf.dll utils.dll u2.dll u25azalea.dll u2lbcode.dll U2LCOM.dll U2FXLS.dll U2DDISK.dll U25dts.dll u2fxml.dll U2FDIF.dll U2FCR.dll U2FRTF.dll u25samp1.dll U2DPOST.dll U2LSAMP1.dll