Ściągnij steamclient64.dll:

Plik:steamclient64.dll
Rozmiar pliku:10.21M
md5 hash:1a97a706ddb5a78b80a8067fcbf50254
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:11.12.2013
Widoki strony:22,291
Ściągnij steamclient64.dll (10.21M) →

Jeśli masz błąd związany z steamclient64.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować steamclient64.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 steamclient64.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] steamclient64.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

steam_api64.dll steamclient64.dll bink2w64.dll appvisvsubsystems64.dll MBCfg64.dll GFSDK_ShadowLib.win64.dll GFSDK_TXAA_AlphaResolve.win64.dll igdrcl64.dll Base64.dll tier0_s64.dll c2r64.dll igd10umd64.dll x64.dll wow64.dll GameOverlayRenderer64.dll x264.dll igdusc64.dll igd10iumd64.dll PhysX3Common_x64.dll THXCfg64.dll igdumd64.dll bcmihvsrv64.dll KAAPORT64.dll tadefxapo264.dll S3DDX9L_WOW64.dll S3DDX10_64.dll S3DAPI64.dll S3DDX10_WOW64.dll s3dglsl_64.dll PaintDotNet.Native.x64.dll