Ściągnij skidrow.dll:

Plik:skidrow.dll
Rozmiar pliku:4.50K
md5 hash:cf0a677b7ed25108f8287375a3d229ba
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:30.11.2011
Widoki strony:28,310
Ściągnij skidrow.dll (4.50K) →

Jeśli masz błąd związany z skidrow.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować skidrow.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 skidrow.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] skidrow.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

steam_api.dll skidrow.dll Stub.dll sbavmon.dll synsoacc.dll sysfer.dll sbavmonl.dll solidworks.dll SDL2.dll SteamUI.dll SCRRUN.dll SetupUi.dll SynCOM.dll SDL.dll SHCore.dll steamclient.dll sx32w.dll strgene.dll sysmain.dll sigc-2.0.dll sechost.dll SFC.dll sspicli.dll SbieDll.dll shutil.dll Startupscan.dll SPBasic.dll SyncEngine.dll SWCUEngine.dll SMWDMIF.dll