Ściągnij msvcp120.dll:

Plik:msvcp120.dll
Rozmiar pliku:444.66K
md5 hash:ee574cbcd218104c0b5bee9076852436
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:05.10.2013
Widoki strony:35,250
Ściągnij msvcp120.dll (444.66K) →

Jeśli masz błąd związany z msvcp120.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować msvcp120.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 msvcp120.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] msvcp120.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

msvcp120.dll msvcp140.dll msvcr120.dll MSSTDFMT.dll MSOINTL.dll msvcr120_clr0400.dll MSVCRT.dll MSVCR71.dll MSVBVM50.dll Mss32.dll MSIMG32.dll MSCMS.dll msvcr80.dll msvcr90.dll MSVBVM60.dll MSXML3.dll mscoree.dll msxml4.dll MSCTF.dll MSO.dll MSVCR70.dll mscorlib.dll.dll msvcp100.dll MSBARCODE.dll MSOLAP.dll msvcr100.dll msvcp120d.dll MSRDO20.dll msvcp80.dll msdia80.dll