Ściągnij mfc110u.dll:

Plik:mfc110u.dll
Rozmiar pliku:4.25M
md5 hash:5bd0f9e129f1d5f507afd8c4f1ca208e
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:10.10.2014
Widoki strony:22,881
Ściągnij mfc110u.dll (4.25M) →

Jeśli masz błąd związany z mfc110u.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować mfc110u.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 mfc110u.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] mfc110u.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

mfc140u.dll mfc120u.dll mfc110u.dll mfc100u.dll mfc100.dll mfc120.dll MFC42.dll MFC40.dll mfc110.dll mfc90u.dll MFC42D.dll mfc120d.dll MFC80U.dll mfc100d.dll mfcore.dll Mfc30.dll MFC42U.dll mfc90.dll MFC70.dll mfc80.dll mfc110ud.dll mfco42d.dll mfc71u.dll mfc100ud.dll MFC40U.dll mfc71d.dll mfcmifc80.dll MFC42UD.dll MFCD42D.dll mfc70d.dll