Ściągnij logilda.dll:

Plik:logilda.dll
Rozmiar pliku:1.36M
md5 hash:4bdee9c33ca71a6adf041e9a5efcc54b
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:05.09.2013
Widoki strony:40,277
Ściągnij logilda.dll (1.36M) →

Jeśli masz błąd związany z logilda.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować logilda.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 logilda.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] logilda.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

logilda.dll lua5.1.dll lua51.dll live.dll lua100.dll lzma.dll lame_enc.dll ltfil14n.dll LYNC.RTMMVRAS.dll LXKPTPRC.dll lzo2.dll LYRICS.dll lyl2jrba.dll lxkpsrd.dll lzhfldr2.dll LogSession.dll lxkpsui.dll lan.dll LvTV.dll lxczutil.dll lua.JIT.1.1.4.dll LXKXLUI.dll LYNC.UCCAPI.dll LXKXLRD.dll lang-1031.dll lame.dll LXKXLRES.dll lagarith.dll lameenc.dll lang-1026.dll