Ściągnij libifcoremd.dll:

Plik:libifcoremd.dll
Rozmiar pliku:874.38K
md5 hash:4c1eb52cb171e553fdd0a31d4e8bea9a
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:28.10.2013
Widoki strony:9,509
Ściągnij libifcoremd.dll (874.38K) →

Jeśli masz błąd związany z libifcoremd.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować libifcoremd.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 libifcoremd.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] libifcoremd.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

libusb0.dll libcef.dll libeay32.dll libstdc++-6.dll libxml2.dll libwinpthread-1.dll libgcc_s_seh-1.dll libcurl.dll libiomp5md.dll libmysql.dll libgcc_s_dw2-1.dll libifcoremd.dll libEGL.dll libmmd.dll libogg.dll libiconv-2.dll libzmq.dll libvlc.dll libvorbisfile.dll libeay32MD.dll libintl-8.dll libimobiledevice.dll libvorbis.dll libpng13.dll libdl.dll.dll libssh2.dll libenchant.dll libssl.dll.dll libgdk-win32-2.0-0.dll libassuan-0.dll