Ściągnij igdumd32.dll:

Plik:igdumd32.dll
Rozmiar pliku:6.41M
md5 hash:2f92ea2a4fcaf72a8d4a8806b2359899
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:28.07.2012
Widoki strony:10,756
Ściągnij igdumd32.dll (6.41M) →

Jeśli masz błąd związany z igdumd32.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować igdumd32.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 igdumd32.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] igdumd32.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

USER32.dll advapi32.dll appvisvsubsystems32.dll kernel32.dll WS2_32.dll OpenAL32.dll opengl32.dll SHELL32.dll binkw32.dll OLEAUT32.dll ssleay32.dll solver32.dll OLE32.dll NETAPI32.dll cl32.dll GDI32.dll WNASPI32.dll vb40032.dll OLMAPI32.dll gds32.dll wibucm32.dll c2r32.dll wbtrv32.dll igdumdim32.dll REGSVR32.dll igdumd32.dll bink2w32.dll WSOCK32.dll ig4icd32.dll aamd532.dll