Ściągnij d3dx9d_32.dll:

Plik:d3dx9d_32.dll
Rozmiar pliku:3.55M
md5 hash:5413431104d0208b880f872eda195852
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:29.01.2012
Widoki strony:10,688
Ściągnij d3dx9d_32.dll (3.55M) →

Jeśli masz błąd związany z d3dx9d_32.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować d3dx9d_32.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 d3dx9d_32.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] d3dx9d_32.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

d3dcompiler_47.dll d3d11.dll d3dx9_39.dll d3dx9_26.dll d3dx9_43.dll d3dcompiler_43.dll d3dx9_30.dll d3dx9-43.dll d3dx9_42.dll d3d9.dll d3dx11_43.dll d3dcompiler_46.dll d3dx9_31.dll d3dx9_38.dll D3DX9_40.dll D3DX9_41.dll d3dx9_33.dll d3drm.dll d3dx9_35.dll d3dx9_29.dll d3dx9_27.dll d3dx9_37.dll d3dx11_42.dll d3dx10_43.dll d3dx9_24.dll d3dx9_36.dll d3d10_1.dll d3dx9_25.dll d3d10warp.dll d3d10.dll