Ściągnij combase.dll:

Plik:combase.dll
Rozmiar pliku:1.84M
md5 hash:889e68e0501bc4d8b7cd776dcbc086a4
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:30.09.2013
Widoki strony:43,305
Ściągnij combase.dll (1.84M) →

Jeśli masz błąd związany z combase.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować combase.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 combase.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] combase.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

combase.dll COMCTL32.dll COMDLG32.dll commpro.dll component.dll CommonLib.dll commonui.dll COMPDAT.dll COMSVCS.dll comms.dll COMMON.dll Communication.dll commonres.dll comver.dll complib.dll COMRES.dll comsupport.dll compdyn.dll COMPATUI.dll commlib.dll comp32p.dll comm.dll COMCAT.dll compoundplug.dll commonforms.dll COMREPL.dll COMMDLG.dll CommStat.dll COMMCTRL.dll CommChannel.dll