Ściągnij bootres.dll:

Plik:bootres.dll
Rozmiar pliku:17.84K
md5 hash:878e1562209f963207a84bf6ce144d1a
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:22.08.2013
Widoki strony:20,361
Ściągnij bootres.dll (17.84K) →

Jeśli masz błąd związany z bootres.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować bootres.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 bootres.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] bootres.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

bootres.dll bass.dll borlndmm.dll bcrypt.dll bugsplat.dll bit4p11.dll barcode.dll battery.dll battle.net.dll Base.dll BugTrap.dll bank.dll burutter.dll b9.dll Bar.dll Backend.dll b3d.dll baan.dll BAPI.dll bcryptprimitives.dll bamainlib.dll BackgroundContainer.dll bantam.dll BandTest.dll bartab.dll backspin.dll BackUp.dll baplayer.dll badecx.dll b1dq0fgc.dll