Ściągnij api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll:

Plik:api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
Rozmiar pliku:11.40K
md5 hash:458ca63ba2532fe4a365977d8fb27285
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:18.11.2017
Widoki strony:46,745
Ściągnij api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll (11.40K) →

Jeśli masz błąd związany z api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0.dll api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1.dll api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll api-ms-win-eventing-classicprovider-l1-1-0.dll api-ms-win-core-heap-l1-2-0.dll api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll api-ms-win-core-processthreads-l1-1-2.dll api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll