Ściągnij accelerometerdll.dll:

Plik:accelerometerdll.dll
Rozmiar pliku:20.81K
md5 hash:0d72728f9e574de6933a420edc4f3aa1
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:24.09.2012
Widoki strony:19,309
Ściągnij accelerometerdll.dll (20.81K) →

Jeśli masz błąd związany z accelerometerdll.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować accelerometerdll.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 accelerometerdll.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] accelerometerdll.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

accelerometerdll.dll autorun.dll acadres.dll amtlib.dll AdbWinApi.dll acbrandres.dll apiclient.dll advpack.dll ahclient.dll AcroPDF.dll awesomium.dll.dll AdvrCntr6.dll avcodec-57.dll ac1st16.dll authport.dll avastIP.dll ACEODBC.dll ADOBEPDF.dll aac.dll AavmRpch.dll a1.dll A3d.dll A3DLIBS.dll awt.dll AbaleZip.dll a__fkfrs.dll abocomp.dll a0fkyeum.dll aaclient.dll a21j7cpx.dll