Ściągnij MFPLAT.dll:

Plik:MFPLAT.dll
Rozmiar pliku:374.00K
md5 hash:101fbc7be214b7d6f7fcac807bbf5d77
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:06.06.2012
Widoki strony:51,717
Ściągnij MFPLAT.dll (374.00K) →

Jeśli masz błąd związany z MFPLAT.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować MFPLAT.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 MFPLAT.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] MFPLAT.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

MFPLAT.dll mf.dll MACDll.dll machinist2.dll mozglue.dll MediaInfo.dll m1.dll m4d.dll m4a.dll mac.dll MurocApi.dll mailrt2.dll MHPClient.dll MPR.dll m2000twn.dll mac3r.dll macro.dll m2tsplug.dll m_interpreter.dll M1000Rmv.dll MaCSProHook.dll m_dispatcher.dll m9_m7uet.dll MouseHook.dll m8m_g5ep.dll m8y6yy6h.dll MACDec.dll M3000Rmv.dll MACSMANAGER.dll MACLicX15.dll