Ściągnij KernelBase.dll:

Plik:KernelBase.dll
Rozmiar pliku:1.06M
md5 hash:93a714d8ac0a6f659e88a30814bcc07b
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:30.09.2013
Widoki strony:25,143
Ściągnij KernelBase.dll (1.06M) →

Jeśli masz błąd związany z KernelBase.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować KernelBase.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 KernelBase.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] KernelBase.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

KernelBase.dll KEYMGR.dll kdnet.dll k2.dll kontakt.dll kailleraclient.dll KAT.dll kxi.dll kanal.dll ksuser.dll kdcom.dll KARAOKE.dll k_-qwg8j.dll k9371937.dll KAAPORT.dll kxasio.dll kxgui.dll kvutil.dll kb_lens.dll -kku9gg-.dll Kb9xRadioBtn.dll karasx2.dll k-0ye3kq.dll KalypsoLauncher.dll k8ya2vrx.dll k2ieueit.dll kyw7sr03.dll kyw7fr03.dll kayceuvw.dll k6ox2tqr.dll