Ściągnij JsonRpcServer.dll:

Plik:JsonRpcServer.dll
Rozmiar pliku:165.10K
md5 hash:97373bc9cb66d6bebec87cbde6d2b228
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:11.09.2016
Widoki strony:27,631
Ściągnij JsonRpcServer.dll (165.10K) →

Jeśli masz błąd związany z JsonRpcServer.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować JsonRpcServer.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 JsonRpcServer.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] JsonRpcServer.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

JsonRpcServer.dll jvm.dll jansson.dll java.dll jli.dll jpg.dll jscript9.dll JSCRIPT.dll javacypt.dll java_sp.dll ja.dll jap.dll j3dcore-ogl-chk.dll j3d.dll j3dcore-d3d.dll J2k.dll j3dcore-ogl.dll jabber.dll japanese.dll j2k-codec.dll jpn.dll -j57lzmj.dll jagamex86.dll jaas_nt.dll j2pcsc.dll jabo_dsound.dll j2pkcs11.dll ja8kibar.dll jabo_direct3d7.dll j_bp8bpt.dll