Ściągnij IMSLib.dll:

Plik:IMSLib.dll
Rozmiar pliku:854.16K
md5 hash:ea5ed2988d0572f179a6ce2a466f4e60
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:13.03.2012
Widoki strony:31,016
Ściągnij IMSLib.dll (854.16K) →

Jeśli masz błąd związany z IMSLib.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować IMSLib.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 IMSLib.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] IMSLib.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

isdone.dll IMSLib.dll iTunesMobileDevice.dll IPHLPAPI.dll iswin7logo.dll ICSharpCode.SharpZipLib.dll ijl15.dll ieframe.dll irrklang.dll I.dll ISRT.dll IccLibDll.dll INITPKI.dll iChat.dll IEShims.dll ImHttpComm.dll iusb3mon.dll iwmssvc.dll I18N.CJK.dll i18nu.dll I18N.West.dll i18n.dll.dll i7n7sox9.dll i3guidx.dll i4jinst.dll i3gfxdx.dll i81xdnt5.dll i3mathdx.dll i3SoundDx.dll i17czgnq.dll