Ściągnij FM20.dll:

Plik:FM20.dll
Rozmiar pliku:1.09M
md5 hash:b51156cbe806962d28a4f41035809223
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kawałek:x32/x64
Utwórz plik:06.06.2012
Widoki strony:25,678
Ściągnij FM20.dll (1.09M) →

Jeśli masz błąd związany z FM20.dll, sprawdź, czy na komputerze jest plik. Dll zwykle powinien znajdować się w folderze C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ lub w folderze aplikacji, w którym występuje błąd. Jeśli nie wiesz, czym jest DLL - przeczytaj artykuł w Wikipedii Microsoft Dynamic-link library

Jak zainstalować FM20.dll plik?

  1. W systemie Windows Mysz Kliknij przycisk Start (u dołu po lewej) i wyszukaj polecenie Uruchom, a następnie kliknij przycisk Uruchom
  2. Rodzaj CMD i kliknij OK
  3. W czarnym oknie napisz: regsvr32 FM20.dll a następnie naciśnij Enter
  4. Instalacja zajmie tylko kilka sekund, a po zakończeniu pojawi się komunikat.

Zarejestruj plik dll za pomocą Regsvr32

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, jeśli nadal występują błędy DLL

RegSvr32.exe ma następujące opcje wiersza polecenia:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] FM20.dll

/n - nie wywołuj DllRegisterServer; tej opcji należy używać z /i
/s – Cichy; nie wyświetlaj żadnych okien wiadomości
/u - Wyrejestruj serwer
/i - Zadzwoń do DllInstall, przekazując go opcjonalnie [cmdline]; kiedy jest używany z /u, nazywa dll odinstalować

Zaktualizuj sterowniki

Błędy DLL mogą być spowodowane błędami, nieaktualnymi sterownikami urządzeń. Aby rozwiązać tę możliwość, zaktualizuj sterowniki dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze. Sterowniki urządzeń dla systemów OEM można uzyskać ze strony internetowej producenta systemu lub z własnego dysku dołączonego przy zakupie komputera. Snappy Driver Installer to potężny program do instalowania brakujących sterowników i aktualizowania starych sterowników.

Najczęstszy błąd związany z plikiem:

Podobne pliki DLL:

ffmpeg.dll FM20.dll ftd2xx.dll fmodex.dll fmod.dll FlashService.dll FbClient.dll fake.dll FAULTREP.dll fa.dll F12.dll FC2.dll FARO.LS.SDK.dll F12Resources.dll fc3.dll fastfind.dll FacebookAPI.dll F12Tools.dll fastdial.dll facompress.dll FaceDetectorTBB.dll FACEBOOKPROVIDER.dll failoverclusters.snapin.dll f8ankvrl.dll failoverclusters.objectmodel.dll -fqp6rvm.dll f_in_box.dll f3ahvoas.dll f6euptxr.dll f7baghjn.dll